ناوبری و کشتی سازی گروه عمرانی

ناوبری و کشتی سازی

امور ناوبری و کشتی سازی

ناوبری و کشتی سازی از جمله ی اولین و مهمترین اهداف گروه عمرانی می باشد.
به همین منظور گروه عمرانی در طی سالهای فعالیت خویش، اقدام به تولید کشتی های لندینگ کرافت های عمرانی 10 – عمرانی 11 – عمرانی 12 – عمرانی 13 و عمرانی 14 نموده است که طی سالهای 1375 الی 1395، وارد چرخه اقتصاد گردیده است.

ناوبری و کشتی سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه عمرانی ( یام یام )


http://www.20script.ir