شرکت نیک مهر عمرانی

New Nikmehr

شرکت نیک مهر عمرانی به عنوان گروه عمرانی ( یام یام ) در سال 1383 توسط آقای ابراهیم عمرانی، در راستای فعالیت های اقتصادی نظیر صادرات، واردات، ساخت کشتی و امور ناوبری و انجام سایر فعالیت های اقتصادی، ثبت گردید.

گروه عمرانی ( یام یام )

گروه عمرانی ( یام یام )


نظر بگذارید

http://www.20script.ir