صادرکننده نمونه سال 1390

  • 0

صادرکننده نمونه سال 1390

دسته: افتخارات

صادرکننده نمونه سال 1390


نظر بگذارید

جستجو

گروه عمرانی

پیشینه

آرم گروه عمرانی

آدرس دفتر تهران

آدرس: تهران، کريم خان تهران، کريم خان صـد متر نرسيـده به ميـدان وليـعصر،جنب راهنمايي و رانندگي، کوچه شاهد پلاک 18، طبقه همکف

88947522-24 (021)

FAX: (021) 88947529

 

آدرس دفتر بندرعباس

آدرس: بندرعباس، سراه جهانبار، بلوار فرزانگان، بسمت ساحل، کوچه ساحل 3، بلوک 2، واحد 1

33564427-31 (076)

FAX: (076) 33561822

 

http://www.20script.ir