تایرهای مخصوص لودر مگنا تایرزدامپتراک

تایر مخصوص لودرهای زیر زمینیتایرهای گریدر و اسکراپر


تایرهای مخصوص جاده های خاکی و برفی برای لودر

تایرهای مخصوص جاده های خاکی و برفی برای جرثقیل


تایرهای کشاورزی

تایرهای صنعتی تو پر و بسیار محکم


کشنده بار در ترمینال های ورودی و خروجی حمل بارتایر حمل و نقل بنادر جرثقیل تلسکوپی

 

تایر مخصوص ماشین آلات ترانس

تایرهای باری و کامیونی


http://www.20script.ir